Mail och kontakt

 Svenska  I  English  I  Türkçe  I

Design: detta är en blogg om det.

 

rengindesign

 rengindesign

Är ni intresserade av mitt konst och vill att jag ska jobba för er eller vill annonsera i bloggen vänligen skicka mail till info@konstnarsforening.se

rengin_design

rengindesign-graphic

 

Design ämnen för de verk som jag har designat hittills:

Brand creation, development and consultancy

Corporate identity

Information materials

Advertisement

Campaign

Indoor/ Outdoor materials

Exhibition / Expo / Congress Seminar/ Training

Product promotion and/or campaign

Packaging

Book/ Book Cover/ Periodical

Presentation / Web page

 

Mina kunder finns inom olika branscher:

Adult Education

Agriculture

Aesthetics

Automotive

Cosmetics & Beauty Development

Electronic & Micro Industries

Health and Medical

Information Security Systems

IT

Publishing

R & D

Tourism

Voluntary Organizations

 


I Svenska  I  English  I  Türkçe  I

Design: this is a blog about it.

 

Design av rengindesign

 rengindesign

If you are interested in my designs and would like me to work as a freelancer  or would like to advertise in this blog, please send an email to info@konstnarsforening.se

 

rengin_design

rengindesign-graphic

 

Design range I have worked on so far:

Brand creation, development and consultancy

Corporate identity

Information materials

Advertisement

Campaign

Indoor/ Outdoor materials

Exhibition / Expo / Congress Seminar/ Training

Product promotion and/or campaign

Packaging

Book/ Book Cover/ Periodical

Presentation / Web page

 

My customers are in various industries:

Adult Education

Agriculture

Aesthetics

Automotive

Cosmetics & Beauty Development

Electronic & Micro Industries

Health and Medical

Information Security Systems

IT

Publishing

R & D

Tourism

Voluntary Organizations

 


I Svenska  I  English  I  Türkçe  I

Tasarım: bu bloğun ana konusu

 

Design av rengindesign

 rengindesign

Tasarımlarım ilginizi çekiyorsa, freelance çalışmamı istediğiniz bir konu varsa veya bu bloğa reklam vermek isterseniz, info@konstnarsforening.se adresinden iletişime geçebilirsiniz.

 

rengin_design

rengindesign-graphic

 

Bugüne kadar çalışmasını yürüttüğüm konu başlıkları:

BMarka yaratımı, geliştirmesi ve danışmanlığı

Kurumsal kimlik

Eğitim materyalleri

Reklam

Kampanya

İç/Dış mekan malzemeleri

Sergi / Fuar / Kongre / Seminer / Eğitim

Ürün tanıtımı ve/veya kampanya

Ambalaj

Kitap / Kitap Kapağı / Süreli Yayın

Sunum / Web sayfası

 

Müşterilerim çeşitli sektörlerden:

Yetişkin Eğitimi

Tarım

Estetik

Otomotiv

Kozmetik ve Güzellik Geliştirme

Elektronik ve Mikro Endüstriler

Sağlık ve Tıp

Bilgi Güvenliği Sistemleri

IT

Yayıncılık

Ar-Ge

Turizm

Gönüllü Kuruluşlar